ამობეჭდვა
პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პროგრამის მოსარგებლეებმა წარმატებით დაასრულეს სწავლა. მიმდინარე წლის 28 დეკემბერს, მათ სერტიფიკატები გადაეცათ. წარმატებები მათ შემდგომ პროფესიულ განვითარებაში!