სიახლეები

შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებთან

შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებთან

26 მარტს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით, ონლაინ რეჟიმში Zoom პლატფორმის მეშვეობით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა.

ვრცლად

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით, 17 მარტს, ონლაინ პლატფორმა zoom-ის საშუალებით გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა თემაზე: შრომის კანონის ახალი ცვლილებების მოთხოვნები პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან მიმართებით.

ვრცლად

სასწავლო პროცესის წარმართვის შესახებ

სასწავლო პროცესის წარმართვის შესახებ

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების (MES 1 21 0000159323 – 24/02/2021) საფუძველზე, კოლეჯის დირექტორის 2021 წლის 26 თებერვლის N05 ბრძანების შესაბამისად, სასწავლო პროცესი წარიმართება არადისტანციურ/დისტანციურ რეჟიმში, რაც განპირობებულია კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების მაქსიმალურად შეჩერებისა და მისი ეფექტიანი მართვის შენარჩუნების მიზნით.

ვრცლად

საინფორმაციო სემინარი შრომის კანონმდებლობაში შესული ცვლილებებთან დაკავშირებით

საინფორმაციო სემინარი შრომის კანონმდებლობაში შესული ცვლილებებთან დაკავშირებით

საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციასა და ბიზნეს ინტერესების დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაცია “ბიზნეს საქართველოს” შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ასოციაციაში შემავალ კერძო კოლეჯების ადმინისტრაციისა და მათი პერსონალისთვის, 2021წლის 19 თებერვალს გაიმართა საინფორმაციო სემინარი შრომის კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების გაცნობის მიზნით.

ვრცლად

პროფესიული განათლების მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელის განხილვა

პროფესიული განათლების მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელის განხილვა

მსოფლიო ბანკი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და გაერთიანებული სამეფოს „კარგი მმართელობის ფონდის“ (GGF) მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში“. პროექტის გუნდი აქტიურად მუშაობდა პროფესიული განათლების მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელზე.

ვრცლად

კანონქვემდებარე აქტის – „ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესი“ განხილვა

კანონქვემდებარე აქტის – „ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესი“ განხილვა

მიმდინარე წლის 12 თებერვალს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით, გაიმართა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 28 დეკემბრის N 121/ნ ბრძანებით დამტკიცებული კანონქვემდებარე აქტის – „ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესი“ განხილვა.  

ვრცლად

ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ცენტრალიზებულად შექმნილი ინსტრუმენტების გამოყენებისთვის

ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ცენტრალიზებულად შექმნილი ინსტრუმენტების გამოყენებისთვის

2021 წლის 10 თებერვალს, საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით, გაიმართა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ცენტრალიზებულად შექმნილი ინსტრუმენტების გამოყენებისთვის. 
შეხვედრის მიზანი იყო: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ცენტრალიზებულად შექმნილი ინსტრუმენტების გამოყენების შესაძლებლობაზე მსჯელობა;

ვრცლად

საერთაშორისო კონფერენცია – „განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება: მიღწევები და გამოწვევები“

საერთაშორისო კონფერენცია – „განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება: მიღწევები და გამოწვევები“

2021 წლის 28, 29 იანვარს და 1 თებერვალს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ონლაინ რეჟიმში, ZOOM-ის პლატფორმის გამოყენებით გამართა ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება: მიღწევები და გამოწვევები“. კონფერენციის მესამე დღე დაეთმო პროფესიულ განათლებას.

ვრცლად

საახალწლო არდადეგების გამოცხადების შესახებ

საახალწლო არდადეგების გამოცხადების შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილებიდან გამომდინარე და უქმე დღეების გათვალისწინებით, დირექტორის ბრძანებით საახალწლო არდადეგების პერიოდად განსაზღვრულია 2020 წლის 28 დეკემბრიდან 2021 წლის 17 იანვრის ჩათვლით დღეები.

ვრცლად

2021 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა

2021 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა

შპს ბარაკონის მისიის, ხედვის, ღირებულებების, სტრეტეგიული და სამოქმედო გეგმების შემუშავებასა და მონიტორინგზე პასუხისმგებელი კომისიის მიერ შემუშავებული 2021 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა მიმდინარე წლის 28 დეკემბერს, 20 საათზე. COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა ონლაინ რეჟიმში, Zoom პლატფორმის მეშვეობით.

ვრცლად