სიახლეები

შეხვედრა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან

შეხვედრა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან

17 სექტემბერს, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელიც პროგრამების ბიუჯეტის შედგენას შეეხებოდა.

ვრცლად

შეხვედრა პროექტის „პროფესიული განათლების მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლება“ წარმომადგენლებთან

შეხვედრა პროექტის „პროფესიული განათლების მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლება“ წარმომადგენლებთან

7 სექტემბერს, საქართველოს ბიზნესის აკადემია – SBA-ში „კარგი მმართველობის ფონდის (GGF)“ ფინანსური მხარდაჭერითა და მსოფლიო ბანკის თანამონაწილეობით განხორციელებული პროექტის „პროფესიული განათლების მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლება“ წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. პროექტი მიზნად ისახავს პროფესიული განათლების
ახალი სისტემის განვითარებას, რომელიც მოიცავს პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კორპუსის გაძლიერებას, სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლებას და მასწავლებელთა დიფერენცირებული ანაზღაურების სქემის დანერგვას.

ვრცლად

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ სამუშაო შეხვედრა გამართა

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ სამუშაო შეხვედრა გამართა

2 სექტემბერს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ (Emis) გამართა სამუშაო შეხვედრა კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის შემდეგ საკითხებზე: რეესტრის წარმოების საკითხები,  დაფინანსების ანკეტა-კითხვარების შევსება და აპლიკანტთა რეგისტრაცია. 

ვრცლად

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში შეხვედრა გაიმართა

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში შეხვედრა გაიმართა

30 აგვისტოს, საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის წევრი კოლეჯებისთვის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა, რომელიც ეხებოდა, როგორც საკვალიფიკაციო პროგრამების, ასევე მომზადება-გადამზადების პროგრამების დაფინანსების საკითხებს.

ვრცლად

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

29 აგვისტოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირებასთან დაკავშირებით საჯარო და კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროფესიული განათლების დეპატამენტის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.

ვრცლად

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

მიმდინარე წლის 25 აგვისტოს, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე – გიორგი ვაშაკიძესთან.

ვრცლად

შეხვედრა მომზადება–გადამზადებისა და დასაქმების საკითხებზე

შეხვედრა მომზადება–გადამზადებისა და დასაქმების საკითხებზე

მიმდინარე წლის 16 აგვისტოსს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე  „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში“ ჩართულ მხარეებს შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და  სპორტის  მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაკიძე, სახელმწიფო  და კერძო პროფესიული  საგანმანათლებლო  დაწესებულებების ხელმძღვანელები  და დამსაქმებლები.

ვრცლად

სერტიფიკატების გადაცემა

სერტიფიკატების გადაცემა

2019 წლის 28 იანვარს საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეებს სერტიფიკატები გადაეცათ. მომზადება-გადამზადების პროგრამა წარმატებით დაასრულა პროგრამის 42-მა მოსარგებლემ.

ვრცლად

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა სისტემის განვითარების მიზნით კერძო კოლეჯებისთვის ტრენინგი ჩატარდა

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა სისტემის განვითარების მიზნით კერძო კოლეჯებისთვის ტრენინგი ჩატარდა

მიმდინარე წლის 5-7აგვისტოს, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ კერძო კოლეჯების ხარისხის შიდა უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების და შემდგომი განვითარების საკითხებში ტრენინგი ჩაუტარდათ.

ვრცლად

კერძო კოლეჯების ასოციაციის სამუშაო შეხვედრა

კერძო კოლეჯების ასოციაციის სამუშაო შეხვედრა

2019 წლის 1 ივლისს, სასტუმრო „იოტა“ში შედგა საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრაში ასოციაციის წევრ პროფესიულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის წარმომადგენლები.

ვრცლად