ამობეჭდვა
მიმდინარე წლის 23 დეკემბერს, კოლეჯ ბარაკონში შედგა 2023 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა. დაინტერესებულ მხარეებს 10 კალენდარული დღით ადრე ჰქონდათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ პროექტს და განხილვაზე წარმოედგინათ საკუთარი მოსაზრებები/რეკომენდაციები.

დაინტერესებული მხარეებისგან მიღებული უკუკავშირის შემდეგ, სამოქმედო გეგმის პროექტი წარედგინა დამფუძნებელთა საბჭოს.