19.10.12. დიპლომების გაცემა

ამობეჭდვა

2011/12 სასწავლო წლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ! 

22 ოქტომბრიდან იწყება 2011/12 სასწავლო წლის  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა დიპლომების გაცემა.

 

გაიცემა შემდეგი პროგრამების დიპლომები:

ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე საფეხური

ბუღალტრის მესამე საფეხური

მასაჟისტის მესამე საფეხური

დიპლომები გაიცემა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 12.00.სთ.-დან 15.00სთ.-მდე. კურსდამთავრებულმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.