14.06.11 კოლეჯში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

ამობეჭდვა

პროფესიული კოლეჯი ,,ბარაკონი” აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე:

მასაჟისტი

მედდის თანაშემწე

კბილის ტექნიკოსი

ინფორმაციული ტექნოლოგი

კომპიუტერული გრაფიკოსი

ინტერნეტტექნოლოგი/ვებსპეციალისტი

საბუთების მიღება იწყება 20 ივნისიდან

მსურველთა ჩარიცხვა წარმოებს შემდეგი დოკუმენტაციის საფუძველზე:

1.პირადი განცხადება

2.პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

3.საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე

4.ორი ფოტოსურათი, ზომით 3

X

4