ამობეჭდვა
30 აგვისტოს, საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის წევრი კოლეჯებისთვის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში გაიმართა შეხვედრა, რომელიც ეხებოდა, როგორც საკვალიფიკაციო პროგრამების, ასევე მომზადება-გადამზადების პროგრამების დაფინანსების საკითხებს.

შეხვედრას ესწრებოდა კოლეჯის დირექტორი გიორგი ფოფხაძე.