მიღება

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 2 ივლისის N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული “პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და პირობები”-ს შესაბამისად.

დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ:
Tel – 2 30 80 86 11.00-დან – 17.00 სთ.-მდე.
მობ. – 551 278803 / 577 09 09 02 / 

დიპლომი, რომელსაც დაეუფლება კურსდამთავრებული, აღიარებულია სახელმწიფოს მიერ.