მიღება

📣 ყურადღება ❗️❗️❗️
დაიწყო ონლაინ რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე‼️ რეგისტრაცია გრძელდება 22 აგვისტოს ჩათვლით. რეგისტრაციისთვის შეგიძლია ეწვიო ბმულს:
ან დარეკო: 551278803 / 577090902 / 574143536 და ჩვენ დაგეხმარებით რეგისტრაციის სრულყოფილად გავლაში❗️❗️❗️
რეგისტრაცია მიმდინარეობს შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
✅ საექთნო საქმე – სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ ფარმაცია (სააფთიაქო) – სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ ინფორმაციის ტექნოლოგია – სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ საოფისე საქმე – თვითდაფინანსებით.
საგამოცდო პროგრამები და ტესტის ნიმუშები იხილე აქ:
 
 

☎ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად დარეკე:
Tel – 2 30 80 86 11.00-დან – 17.00 სთ.-მდე.
მობ. – 551 278803 / 577 09 09 02 / ან მოგვწერე barakoni08@gmail.com

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 2 ივლისის N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული “პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და პირობები”-ს შესაბამისად.

დიპლომი, რომელსაც დაეუფლება კურსდამთავრებული, აღიარებულია სახელმწიფოს მიერ.