მიღება

📣 ყურადღება ❗️❗️❗️
დაიწყო ონლაინ რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე‼️ რეგისტრაცია გრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით. რეგისტრაციისთვის შეგიძლია ეწვიო ბმულს:
ან დარეკო: 551278803 / 574 14 35 36 / 598 53 54 55 ან მოგვწერე პირად შეტყობინებაში და ჩვენ დაგეხმარებით რეგისტრაციის სრულყოფილად გავლაში❗️❗️❗️
რეგისტრაცია მიმდინარეობს შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
✅ საექთნო საქმე – სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ ფარმაცია (სააფთიაქო) – სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ ინფორმაციის ტექნოლოგია – სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ საოფისე საქმე – სწავლის საფასური 3027 ლარი;
საგამოცდო პროგრამები და ტესტის ნიმუშები იხილე აქ:

☎ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად დარეკე:
Tel – 2 30 80 86 11.00-დან – 17.00 სთ.-მდე.
მობ. – 551278803 / 574 14 35 36 / 598 53 54 55 ან მოგვწერე barakoni08@gmail.com

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 2 ივლისის N42/ნ ბრძანებით დამტკიცებული “პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და პირობები”-ს შესაბამისად.

დიპლომი, რომელსაც დაეუფლება კურსდამთავრებული, აღიარებულია სახელმწიფოს მიერ.