ამობეჭდვა

მიმდინარე წლის 27 სექტემბერს, კოლეჯში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა 2020 წლის ჩარიცხვის საექთნო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიულ სტუდენტებთან. შეხვედრის მიზანი იყო პროფესიული სტუდენტებისთვის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების ზოგადი წესისა და პირობების გაცნობა. დირექტორის მოადგილემ და სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტებმა სტუდენტებს მიაწოდეს ინფორმაცია საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების პერიოდის, ფორმატის, შეფასებაში არმონაწილეობის შედეგების, შეფასების წესისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.