ამობეჭდვა

ექსტრაკურიკულური აქტივობების ფარგლებში, მიმდინარე წლის 5 ივლისს, კოლეჯ ბარაკონში ჩატარდა სპორტული რა? სად? როდის?

თამაშში მონაწილეობდნენ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი გუნდები. თითოეული გუნდი შედგებოდა 6 მონაწილისგან, მათ შორის ერთი პროფესიული განათლების მასწავლებლისგან.

თამაში შედგებოდა 1 ტურისა და 15 კითხვისგან (1 შეკითხვა – 1 ქულა).

გაიმარჯვა საექთნო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გუნდმა.