ამობეჭდვა

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირებისთვის, სისტემაში (http://vet.emis.ge/) საგამოცდო ბარათები საბოლოო სახით ფორმირებულია.

პრეტესტი ჩატარდება 22 სექტემბერს, ონლაინ რეჟიმში. ინფორმაცია განთავსდება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე – http://naec.ge/ .

საგამოცდო პროგრამა და ტესტის ნიმუშები განთავსებულია (http://naec.ge/) -სა და (http://vet.emis.ge/)-ზე.

ტესტირება ქიმიასა და ბიოლოგიაში ჩატარდება 23 სექტემბერს.