ამობეჭდვა

მოტივაციური გასაუბრების და პროფესიული ტესტირების საბოლოო შედეგები განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში აისახება თქვენს საგამოცდო ბარათებზე 16-17 ოქტომბერს.

თუ არჩეული გაქვთ რამდენიმე პროგრამა, საბოლოო არჩევანის მონიშვნა შესაძლებელი იქნება 17 და 18 ოქტომბერს.