ამობეჭდვა

მიმდინარე წლის 4 ივლისს, გაიმართა ვერიფიკაციის ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ვერიფიკაციის პროცესში ჩართული პერსონალისთვის მეთოდოლოგიის გაცნობა და არსებული გამოცდილების გაზიარება პროცესის სწორად წარმართვის მიზნით.

დირექტორის ბრძანებით, ჯგუფის წევრებს დაევალათ, სამი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, ვერიფიკაციის დასკვნების შემუშავება.