ამობეჭდვა
2019 წლის შემოდგომის პროფესიული ტესტირების შედეგად ინფორმაციის ტექნოლოგიის, საექთნო საქმის და ფარმაციის (სააფთიაქო) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლა დაიწყება 2019 წლის 2 დეკემბერს.