ამობეჭდვა
2019 წლის 28 იანვარს საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეებს სერტიფიკატები გადაეცათ. მომზადება-გადამზადების პროგრამა წარმატებით დაასრულა პროგრამის 42-მა მოსარგებლემ.