ამობეჭდვა
2022 წლის მიღებისთვის, ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტებთან გასაუბრების თარიღებად განსაზღვრულია 2022 წლის 7, 8, 9 და 10 სექტემბერი. თითოეული აპლიკანტისთვის, გასაუბრების ზუსტი დრო, ასახულია სარეგისტრაციო სისტემაში www.vet.emis.ge .