ამობეჭდვა
მიმდინარე წლის 5-7აგვისტოს, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ კერძო კოლეჯების ხარისხის შიდა უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების და შემდგომი განვითარების საკითხებში ტრენინგი ჩაუტარდათ. ტრენინგს ესწრებოდა კოლეჯის სამი წარმომადგენელი.