ამობეჭდვა
 „ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 2 მარტის №434 განკარგულებაში ცვლილებები შევიდა 11 მარტის N501 განკარგულებით, რომლის მიხედვითაც სასწავლო პროცესის შეჩერების ვადა გახანგრძლივდა 2020 წლის 1 აპრილამდე.