Daily Archives: January 30, 2019

თანამშრომლობის ფორუმი სამშენებლო სექტორში 2019

თანამშრომლობის ფორუმი სამშენებლო სექტორში 2019

29 იანვარს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში გაიმართა თანამშრომლობის ფორუმი სამშენებლო სექტორში 2019: „პროფესიული უნარები მშენებლობისთვის, მშენებლობა პროფესიული უნარებისთვის“.

ვრცლად