ამობეჭდვა
პარასკევს, 6 დეკმებერს 15.00 საათზე ფარმაციის (სააფთიაქო) საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები შეხვდნენ  სს „გეფა“-ს საკადრო რესურსების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს. შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში. პროფესიულმა სტუდენტებმა მიიღეს მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დასაქმებასთან დაკავშირებით. 

კოლეჯი მომავალშიც გააგრძელებს პროფესიული სტუდენტებისა და დამსაქმებლების შეხვედრას და კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე ზრუნვას.