ამობეჭდვა
24 სექტემბერს, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში კერძო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ტრენინგი ჩაუტარდათ ანკეტა-კითხვარის შევსების მიზნით.
ტრენინგს კოლეჯის მხრიდან ესწრებოდა დირექტორის მოადგილე ნინო ბოკერია და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ნინო ხაჩიძე.