ამობეჭდვა
პროექტის “მასწავლებელთა ხარისხის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში” ფარგლებში, რომელიც”მსოფლიო ბანკის ჯგუფის” მიერ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და “კარგი მმართველობის ფონდის” მხარდაჭერით მიმდინარეობს, კვლევითი და ანალიტიკური სამუშაოების განხორციელების მიზნით სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ“ ინფორმაციის სრულად მოძიებისა და დამუშავებისათვის ბაზაში პროფესიული მასწავლებლებთან დაკავშირებით დაამატა ველები, რომელთა შევსებასაც უზრუნველყოფენ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები.

29 ოქტომბერს, ბაზაში ინფორმაციის შევსების პროცესში წარმოქმნილ კითხვებთან და სხვა რელევანტურ საკითხებთან დაკავშირებით გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა კერძო კოლეჯების წარმომადგენლებთან. კოლეჯიდან შეხვედრას ესწრებოდა დირექტორის მოადგილე – ნინო ბოკერია და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი – ნინო ხაჩიძე.