ამობეჭდვა
მიმდინარე წლის 18 აპრილს, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებმა კოლეჯებისთვის გამართეს საინფორმაციო შეხვედრა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა მოკლე ციკლის (ასოცირებული ხარისხის მქონე) საგანმანათლელო პროგრამებში განხორციელებული ცვლილებები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ კოლეჯის წარმომადგენლები.