ამობეჭდვა
მიმდინარე წლის 4 აგვისტოს, პროფესიული უნარების სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ შეხვედრა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა საჯარო სკოლებში პროფესიული განათლების განვიარების ხელშეწყობის კომპონენტის ფარგლებში 2017-19 წლებში განხორიელებული  საორიენტაციო კურსების აღდგენამდე, რომელიც 2022 წლის ემოდგომის სემესტრში იგეგმება, კომისიის მუშაობის ახალი წესისა და განაცხადის ახალი ფორმების გაცნობა. 

შეხვედრას კოლეჯის მხრიდან ესწრებოდა დირექტორის მოადგილე – ნინო ბოკერია.