ამობეჭდვა
2019 წლის 22 იანვარს საზოგადოებრივ კოლეჯ “პანაცეა”-ში შედგა კერძო კოლეჯების ასოციაციის საერთო კრება, რომელსაც ესწრებოდა კოლეჯის დირექტორი ბატონი გიორგი ფოფხაძე. კრება ეხებოდა მოდულური პროგრამების გაანგარიშებისა და სახელმწიფო დაფინანსებისათვის ქვოტების წარმოდგენის საკითხებს; განხილულ იქნა მოდულური პროგრამების ხარჯების კომპონენტები და რამოდენიმე პროგრამის კონკრეტული მაგალითი.
კოლეჯებმა მხარი დაუჭირეს სტუდენტის თანადაფინანსების ვარიანტს, რომელიც არსებულ სიტუაციაში პრიორიტეტულია დაფინანსების სხვა მოდელთან შედარებით.