ამობეჭდვა
შპს ბარაკონმა შეიმუშავა ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა, რომლის მთავარი მიზანია მსოფლიო პანდემიის პირობებში COVID-19-სგან დაცვის ღონისძიებების გაწერა და შემდგომ, მათი ეფექტური განხორციელება. აღნიშნული გეგმა სრულად ითვალისწინებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებულ რეკომენდაციებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებებისთვის. აღნიშნული რეაგირების გეგმის გაცნობა და ინსტრუქტაჟი კოლეჯის თანამშრომლებისთვის განხორციელდება 18 ივნისს დისტანციური მუშაობის რეჟიმში.