ამობეჭდვა
2018 წლის 17-19 ნოემბერს, კოლეჯში განხორციელდა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მოდულური/დულუარი პროგრამების დანერგვის ხმარდაჭერის სპეციალისტის ვიზიტი. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა მოდულის განმახორციელებელ პირებთან და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. ასევე განხორციელდა მოდულის საკონტაქტო საათზე დასწრება.