პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები:

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი

ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი) III

ოფისის მენეჯერი

ფარმაცევტის თანაშემწე V

ფარმაცევტის თანაშემწე

პრაქტიკოსი ექთანი V

პრაქტიკოსი

ექთნის თანაშემწე III

ექთნის თანაშემწე

მასაჟისტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

მასაჟისტი III

კბილის ტექნიკოსის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კბილის ტექნიკოსი III

ბუღალტრის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა


კომპიუტერული გრაფიკოსის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა


ინფორმაციული ტექნოლოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა


ინტერნეტტექნოლოგის /ვებსპეციალისტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ინტერნეტტექნოლოგი-ვებსპეციალისტი