კონტაქტი


მისამართი:თბილისი, ფანჯიკიძის (ყოფილი ბუდაპეშტის) ქ. №1, მესამე სართული.  
(მეტრო - "სამედიცინო ინსტიტუტი")
ვებგვერდი:   www.barakoni.edu.ge  
ელ. ფოსტა:    barakoni08@gmail.com
ტელ.:            2 30 80 86
მობ.:             (+995) 99 50 40 52  /   (+995) 99 51 25 24


საბანკო რეკვიზიტები:
საიდენტიფიკაციო კოდი  - 204 877 231
სს "საქართველოს ბანკი"
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ორგანიზაციის ანგარიში: GE 88 BG 0000000 300228000 GEL