სამოქმედო გეგმა

შპს ბარაკონის (საზოგადოებრივი კოლეჯი) სტრატეგიული გეგმა 2016-2021 -  იხილეთ აქ


სამოქმედო გეგმა 2011-16წ.წ./ 2011წ. /2012წ. - გადმოწერა