მასწავლებლები

სახელი, გვარი         კურსი/მოდული/  საგანი

ნონა გოგუაძე-მასაჟი;სამკურნალო ფიზკულტურა; მასაჟისტი ІІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი.

გრიგოლ ფოფხაძე-სამოქალაქო სამართლისა და სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები.

ლელა ხაჭაპურაძე-ფინანსური აღრიცხვა; ბუღალტრული აღრიცხვა; ბიზნესის სამართლისა და სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები.

ირმა დავითაშვილი   ბუღალტრის III საფეხური - პრაქტიკის ხელმძღვანელი.

მადონა კაპანაძე - მოსხსნელი პროტეზების დამზადების ტექნიკა; მოუხსნელი პროტეზების დამზადების ტექნიკა; კბილის სატექნიკო მასალათმცოდნეობა; კბილებისა და ყბების სისტემების ანატომია ფიზიოლოგია მორფოლოგია ; საღეჭი და სამეტყველო აპარატის დეფექტები; კბილის ტექნიკოსი ІІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი.

ნინო კაკაბაძე- ადამიანის ანატომია ფიზიოლოგიით ; პედიატრია; მეანობა-გინეკოლოგია; პირველადი დახმარება ; ექთნის თანაშემწე ІІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი.

ცირა მამალაძე-შინაგანი სნეულებები.

ზეინაბ დოლიძე-ავადმყოფის მოვლა; ფარმაკოლოგია.

იასონ ჭანტურია-ქირურგია.

გიორგი ფოფხაძე-ნერვული და ფსიქიური დაავადებები.

თამარ ყუშიტაშვილი-ინფექციური დაავადებები.

ეკატერინე ფერაძე- სამედიცინო ეთიკა   და ურთიერთობის ფსიქოლოგია; ზოგადი  ჰიგიენა;ბიოლოგიური მეცნიერებების საფუძვლები.

მანანა სიხარულიძე- უცხო ენა /ინგლისური/ლათინური ენა.

თინათინ თულაშვილი- უცხო ენა /ინგლისური/ლათინური ენა.

ქეთევან ალექსიშვილი- ოპერაციული სისტემების საფუძვლები;კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები;კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარები;საოფისე პროგრამული უზრუნველყოფა; ინფორმაციული ტექნოლოგი ІІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი. 

ოპერატიული სისტემის windows საფუძვლები; საოფისე სისტემა (W.E.P.p);

რასტრული და ვექტორული გრაფიკული რედაქტირების მუშაობის პრინციპები;

ვებ-გვერდის  მარკირების ენა; ვებგვერდების სტილებით გაფორმება (css );

ინტერნეტტექნოლოგი  (ვებსპეციალისტი)  ІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი;

გრაფიკული რედაქტორები; საგამომცემლო  პროგრამების საფუძვლები;

კომპიუტერული გრაფიკოსი  ІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი.  

ნუგზარ ჩადუნელი-ოპერაციული სისტემების საფუძვლები;კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები;კომპიუტერული ტექნიკა და აქსესუარები;საოფისე პროგრამული უზრუნველყოფა; ინფორმაციული ტექნოლოგი ІІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი;

ოპერატიული სისტემის windows საფუძვლები; საოფისე სისტემა (W.E.P.p);

რასტრული და ვექტორული გრაფიკული რედაქტირების მუშაობის პრინციპები;

ვებ-გვერდის  მარკირების ენა; ვებგვერდების სტილებით გაფორმება (css );

ინტერნეტტექნოლოგი  (ვებსპეციალისტი)  ІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი;

გრაფიკული რედაქტორები; საგამომცემლო  პროგრამების საფუძვლები;

კომპიუტერული გრაფიკოსი  ІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი;

თეა ლილუაშვილი  კომპიუტერის საბაზისო კურსი; საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა; საქმიანი ურთიერთობების კულტურა.
ნათია ამირიძე  უცხო ენა /ინგლისური.
გიორგი კერატიშვილი  - ბუღალტრის III საფეხური - პრაქტიკის ხელმძღვანელი.
ლუკა რამიშვილი ინტერნეტტექნოლოგი    (ვებსპეციალისტი)    ІІ საფეხური - პრაქტიკის ხემძღვანელი;
ნატო დურგლიშვილი - დერმატოვენეროლოგია
რუსუდან კინწურაშვილი - ფიზიოთერაპია
ალექსანდრე კობახიძე - ჯანდაცვის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი; მედიცინის ისტორია
ირინე ისაკაძე - მათემატიკა